meistä

Mitä me teemme?

Olemme keittiöihin erikoistunut kestävä kumppani. Lisäksi palvelemme asiakkaitamme julkistentilojen ja vaativien olosuhteiden kalustajana tuotteinamme kaikki vastaanottotiskistä aina arvotilojen restaurointiin ja konservointiin.

 

Palvelemme yritysasiakkaita, asunto-osakeyhtiöitä sekä isännöitsijöitä Uudenmaan alueella vankalla ammattitaidolla.

 

Tarjoamme kotimaisia keittiöitä, joissa yhdistyvät kestävyys sekä korkea laatu. Keittiömme ovat allergikoille soveltuvia, pinnat on antibakteerisista materiaaleista valmistettuja ja kosteuden- ja vedenkestäviä. Tuotteitamme on saatavissa sekä vakiomittaisina että mittatilaustyönä asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

 

Eettiset ohjeet

 

Hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita noudattamalla SHK-Huolto Oy:n (Danet keittiöt ja kaapistot) henkilöstö vahvistaa yhtiön mainetta ja auttaa sitä samalla saavuttamaan tavoitteensa asiakkaan arvostamana yrityksenä.

Yhdenvertaisuus

SHK-Huolto Oy huolehtii siitä, että luottamus yrityksen toiminnan tasapuolisuuteen ja riippumattomuuteen säilyy. Päätöksenteko tapahtuu yleisesti hyväksyttävien ja tasapuolisesti sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

Työntekijämme valitaan ja he saavat ylennyksen pätevyytensä ja ansioidensa vuoksi, syrjimättä ketään rodun, uskonnon, kansallisen syntyperän, ihonvärin, sukupuolen, sukupuolisen suhtautumisen, sukupuoli-identiteetin, iän, vamman tai muun rajoitteen perusteella.

Työpaikkamme on turvallinen, emmekä hyväksy sukupuolista häirintää, syrjintää tai minkäänlaista loukkaavaa käytöstä.

Emme suvaitse laittomien huumeiden käyttöä, hallussapitoa tai välittämistä eteenpäin, emmekä työskentele päihteiden vaikutuksen alaisena.

 

Toimintaperiaate

SHK-Huolto Oy:n toiminta ei saa perustua epäasiallisiin tai muutoin toiminnalle vieraisiin tarkoitusperiin. Henkilöstö ei osallistu liiketoimiin, joiden kohdalla voi syntyä eturistiriita oman taloudellisen aseman tai läheisessä suhteessa olevan vuoksi, ei tarjoa, vaadi eikä ota vastaan asiattomia lahjoja, maksuja eikä muita etuuksia.

Tämän vuoksi kaikki sivutoimet tulee ilmoittaa työnantajalle, ja sivutoimi on sallittu vain työnantajan luvalla.

Emme tarjoa henkilökohtaisia kannustimia liiketoiminnan turvaamiseksi.

Otamme henkilökohtaiseksi hyödyksemme vastaan vain nimellisarvoltaan pieniä lahjoja toimittajilta, mahdollisilta toimittajilta tai muilta kolmansilta osapuolilta. Noudatamme verottajan määrittelemiä arvoja lahjojen suhteen.

Tiedotamme toiminnastamme selkeästi, tarkasti ja ketään syrjimättä. Kaikki yhtiön työntekijät tuntevat velvoitteemme ja toimintatapamme osakkeenomistajia, asiakkaita, henkilöstöä ja toimittajia kohtana.

 

Palvelu- ja julkisuusperiaate

SHK-Huolto Oy huolehtii siitä, että yleinen luottamus sen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä päätösten pysyvyyteen säilyy.

Kaikki yhtiön liiketoimintaan ja sen asiakkaisiin, toimittajiin ja henkilöstöön liittyvä informaatio on luottamuksellista. Luottamuksellista tietoa ei saa käyttää henkilökohtaisen edun saamiseksi.

Sitoudumme suojaamaan asiakkaiden, henkilöstön ja toimittajien tiedot ja datan kansallisen ja EU:n lainsäädännön ja alan sääntöjen mukaisesti.

Noudatamme kansallisia lakeja ja odotamme ja edellytämme, että kaikki liikekumppanimme toimittajat mukaan lukien sitoutuvat samoihin eettisiin sääntöihin.

Kilpailuta keittiösi.